Hizmet Sözleşmesi

HİZMET SÖZLEŞMESİ 

Genel Kurallar

 (Bundan böyle “"OTEL"” olarak anılacaktır.) web sitesi veya çağrı merkezi üzerinden konaklama hizmeti satın alanlar (Bundan böyle "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır.) aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- Müşteri’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine teslim edilen voucherda ve otelin broşüründe belirtilir.

2- Müşteri, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren voucher, broşürde yer alan konaklama hizmetinin içeriği ile ilgili bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

3- Müşteri, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve konaklama hizmetinin kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen voucherın katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Müşteri'nin satın almış olduğu hizmete dair her türlü bilgilendirme satın alma anında paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden sağlanacağından bu iletişim bilgilerinin Müşteri’ tarafından hatalı/eksik verilmesi ya da hiç verilmemesi hallerinde Otel 'in' bir sorumluluğu olmadığı Müşteri’ tarafından kabul edilmektedir.

4- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; müşteri yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan Otel 'in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle Otel 'in ve/veya Otel çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.

5- Müşteri konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde Otel 'in' söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle Müşteri’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

6- Müşteri’ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

7- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği Otel yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.

8- Müşteri’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar, darbe, pandemi vb.), Otel'in bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde Müşteri’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.

9- Çağrı merkezinden yapılan işlemlerde Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, otele giriş tarihi 14 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35’i cayma tazminatı olarak Müşteri’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Web sitesinden yapılan işlemlerde rezervasyon bedelinin tamamını ödenmesi gerekmektedir ve Müşteriye iletilen rezervasyon bilgisi belgesinde yer alan iptal koşulları geçerlidir.

10- Otelin çağrı merkezi üzerinden gerçekleştirilen konaklama satışları ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ alt yapısından yararlanılarak yapılmaktadır. ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ pos sistemleri kullanılmaktadır. Söz konusu hizmetin ifasından sonra Müşteri’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ödememesi halinde müşteri, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

11- Otel 'in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde Otel, Müşteri’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 ile 21 iş günü içerisinde Müşteri’ye iade eder.

12- Müşteri, hizmetin başlamasından 3 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

13- Müşteri’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda Otel, Müşteri adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 72 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda müşteri’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. Müşteri, hizmet başlangıcından itibaren 72 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

14- Müşteri’ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu Müşteri’ye aittir.

15- Müşteri’nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

16- Müşteri'nin satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 3 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, ödenmesi zorunlu olan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Müşteri, satın aldığı konaklama hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 3 günden az varken yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ödediği bedelin tamamını Otel’e ödemeyi kabul eder. Misafir 3 gün öncesinde iptal etmek istediğini belirttiği takdirde ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın Müşteri'ye 14 ile 21 iş günü içerisinde iade edilecektir.

16-A- İptal işlemleri, Müşteri otele girmeden yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile konaklamadan 3 gün öncesinde otele bildirmek durumundadır.

16-B- Değişiklik işlemleri, Müşteri otele girmeden en az 3 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile otele bildirmek durumundadır. 3 günden daha az sürede bildirilen değişiklik işlemleri (Kişi ekleme çıkarma, Tarih değişikliği vs..) günün koşullarına göre ücretlendirme yapılır.

16-C- İptal Güvence paketi olmayan rezervasyonlarda Müşterilerin konaklamasına 15-7 gün kala konaklama bedelinin %35 ‘i, 7 gün altı kalan rezervasyonlarda ise %100’ü konaklama bedeli otel kesinti uygulama hakkında sahiptir.

VERİ SORUMLUSU VE VERİ İŞLEYEN


Veri Sorumlusu Otel ve veri işleyen ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 'dir.

1- Otel, elde etmiş olduğu ve Sözleşme kapsamında paylaşacağı kişisel veriler ile ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel verilerin 3. Kişilere aktarılması ve işlenmesi için gerekli izinlerin veri sahiplerinden 6698 sayılı Kanun’a uygun olarak alındığını kabul beyan ve taahhüt eder. Otel, Veri Sorumlusu sıfatı ile 6698 sayılı Kanun kapsamında öngörülmüş her türlü yükümlülüğü eksiksiz yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2-Sözleşmede yer alan hizmetlerin ifası sırasında ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ‘in “Veri İşleyen” sıfatını haiz olması koşulu ile ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 6698 sayılı Kanun’da Veri İşleyen tanımı kapsamında yüklenen tüm sorumluluk ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul etmektedir. ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ her halükarda 6698 sayılı Kanun’da yer alan ve Veri Sorumlusu’nun yükümlülüğü altında bulunan işlemlerden veya meydana gelen zararlardan sorumlu tutulamaz ve hiçbir surette Otel tarafından kendisine aktarılan kişisel veriler ile ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ tarafından kendisi adına elde edilecek kişisel veriler bakımından Veri Sorumlusu sıfatını taşımamaktadır.
3- ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ 6698 sayılı Kanun ‘da tanımlı olduğu şekilde kendi kusuru nedeniyle kişisel verilerin amacı dışında kullanılması veya yine kusuru dahilinde 3. kişilere kanunsuz olarak ifşa edilmiş olması halleri dışında doğrudan veya dolaylı hiçbir zararın muhatabı değildir.
4- ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve güvenlik önlemini almakla yükümlüdür.
5-Taraflar, herhangi bir resmi kurumdan işbu kapsamında gelecek bildirim neticesinde tüm tazminat talebi hakları saklı kalmak kaydıyla Sözleşmeyi derhal feshetmeye yetkilidir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KULLANIM ALANLARI


Satın aldığınız hizmet kapsamında toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde gerektiğinde;

  • Otel rezervasyonlarınızın yapılabilmesi,
  • Varsa ulaşımlarınızın sağlanabilmesi,
  • Otele giriş işlemlerinin hazırlanabilmesi,
  • Otel hizmet standartlarının sürdürülmesi,
  • Kurumsal ve idari yönetimin sağlanması,
    Otel’in çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere veya diğer Otel’in iştiraklerine aktarılmaktadır

 

Gizlilik Sözleşmesi

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi,

İşbu “Gizlilik Sözleşmesi, …./…./….tarihinde, bu tarih ve sonrasında otel sitesini ziyaret eden tüm kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Bu web sitesini ziyaret etmekle ve bu site vasıtasıyla sunduğumuz hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle işbu "Gizlilik Sözleşmesi’ nde belirtilen şartları kabul etmektesiniz.

1. Kullanıcı Hesabının Güvenliği

Otele giriş yaptığınız kullanıcı adı ve şifrenizi hiç kimse ile paylaşmayınız. Şifrenizi oluştururken benzersiz numaralar, harfler ve özel karakterler kullanmanızı ve sizden başka kimsenin tahmin edemeyeceği nitelikte olmasını tavsiye ediyoruz. Şifrenizi veya kişisel bilgilerinizi başkalarıyla paylaşmanız halinde, hesabınız adına yapılan tüm eylemlerden sizin sorumlu olacağınızı unutmayın. Şifrenizi kaybetmeniz, kişisel bilgileriniz, rezervasyon bilgileriniz gibi önemli verilerin üçüncü kişiler tarafından kontrol edilmesine sebep olabilir. Dolayısıyla sizin adınıza başkaları tarafından gerçekleştirilen ve hukuken bağlayıcı işlemlerin muhatabı olabilirsiniz. Şifrenizin güvenliğinin herhangi bir nedenle tehlikeye girmesi halinde, şifrenizi değiştirmelisiniz.

2. Kişisel Bilgilerinizin Kullanılması

Otel kişisel bilgilerinizi bırakmadan ziyaret edebilirsiniz. Otele üye olarak, talep yoluyla ya da bültene için kayıt yaptırmak suretiyle kayıt bırakmanız durumunda anonim kullanıcı olmaktan çıkarsınız. Bu noktadan itibaren bilgilerinizin ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ‘ ne aktarılmasına ve saklanmasına onay vermiş olursunuz. ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ’ nin kişisel bilgilerinizi aşağıda sayılan amaçlarla kullanabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

Talep ettiğiniz kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak;

Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek;

Yasaklanma ihtimali olan veya yasaklanmış işlemleri veya kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve Otel Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak;

ASHAN TRADİNG TİCARET DANIŞMANLIK İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ ve grup şirketlerine ilişkin hizmetleri, hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili tercih ettiğiniz iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek;

Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; (Tanıtımlarının gönderilmemesi ile ilgili talimatlar gönderilen elektronik posta da yer almaktadır)

Uyuşmazlıkları ve sitedeki aksaklıkları çözümlemek;

3. Çerezler

Otel sayfalarımızda, internet sayfası akışımızı analiz etmemize, hizmetlerimizi kişiselleştirme, içerik ve reklamlarımızın tanıtım etkinliğini ölçmemize ve güvenliğimizi geliştirmemize yardımcı olması amacıyla sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar olan çerezleri kullanmaktayız. Kullanıcılar dilerlerse çerezleri kabul etmek istemeyecek şekilde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

4. Güvenlik

Otel sitesiyle paylaştığınız kişisel bilgiler yetkisiz erişimlere ve açıklamalara karşı korunması için birçok araç (kriptolama, şifreler, fiziksel güvenlik vb.) kullanmaktayız.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

 

Kişisel Verilerin Korunması, Gizlilik Politikası ve Çerez (Cookie) Kullanımı İlkeleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.